Kas yra ,,Natura 2000″ teritorijos?

Tai Europos Sąjungos saugomų teritorijų tinklas, padenginatis didžiąją Europos saugomų teritorijų dalį. Šis tinklas apima jautriausias ir vertingiausias natūralias ES buveines bei rūšis, kurios ypač svarbios visos Europos biologinei įvairovei.

Teisinis Natura 2000 pagrindas yra dvi ES gamtos apsaugos direktyvos – Paukščių ir Buveinių. Remdamasi Paukščių ir Buveinių direktyvų nuostatomis, ES užtikrina, kad visos šalys vykdytų tuos pačius teisinius įsipareigojimus saugodamos Natura 2000 teritorijas.

Siekiant užtikrinti palankią saugomų vertybių apsaugos būklę, Natura 2000 tinklo teritorijas būtina tinkamai saugoti ir tvarkyti, taikant subalansuotas teisines, administracines, gamtotvarkos planavimo, sutartines ir kitas aktyvias priemones.

EN