Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti Anykščių regioniniame parke išskirti:

Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti už Anykščių regioninio parko ribų esantys draustiniai:

EN