2017 metų pradžioje Anykščių regioninio parko direkcijoje savanoriavo Vaida ir Laura – projekto „Atrask save“ dalyvės. Projekto tikslas – sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15–29 m. amžiaus jaunimo skaičių. Savanorystės laikotarpiui besibaigiant paprašėme merginų pasidalinti patirtimi ir įspūdžiais:

   „Projekto metu jaunimui suteikiama galimybė įgyti praktikos, išbandyti naujas veiklas įvairiose organizacijose, galbūt užmegzti kontaktus su būsimais darbdaviais, dalyvauti naudingose užsiėmimuose, rasti bendraminčių, sužinoti naujos informacijos bei turiningai ir smagiai praleisti laiką.

   Mudvi sieja gautas aplinkos inžinerijos profesinio bakalauro laipsnis Utenos kolegijoje, todėl pasirinkti savanorystei organizaciją Anykščių mieste nebuvo sunku. Manome, kad Anykščių regioninio parko direkcijoje yra didžiausios galimybės įgauti patirties pagal mūsų įgytą specialybę.
Savanoriaudamos susipažinome iš arčiau su Anykščių regioniniu parku ir jame saugomomis gamtos ir kultūros vertybėmis, su parko direkcijos specialistų veiklomis, pildėme lankytojų centro ekspozicijos interaktyviuosius terminalus, mokėmės atlikti kraštovaizdžio monitoringą, padėjome organizuoti ekologinio švietimo renginius direkcijoje ir Medžių lajų take, surengėme vaikų piešinių parodą „Anykščių šilelyje…“. Turėjome unikalią galimybę pasivaikščioti ežero paviršiumi: išmėginome organizuojamo žygio užšalusiu Rubikių ežeru trasą.

   Džiaugiamės turėdamos galimybę dalyvauti projekte „Atrask save“, esame dėkingos Anykščių regioninio parko direkcijai, kad nuoširdžiai priėmė į savo kolektyvą ir suteikė galimybę susipažinti su jų darbu iš arčiau.

Anykščių regioninio parko direkcijos savanorės Vaida ir Laura

  2015 metų spalio 1 d. Anykščių rajone startavo Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo projektas „Atrask save“. Jaunimo garantijų iniciatyva (JGI) – Kas tai?
Tai programa, kuria siekiama sumažinti jaunų bedarbių, nesimokančių, neaktyvių jaunuolių (NEET) skaičių, užtikrinant paslaugų, skirtų šiems jaunuoliams, prieinamumą, lankstumą, patrauklumą, taip pat motyvuoti jaunuolius naudotis siūlomomis paslaugomis, t.y. realia pagalba įgyjant asmeninių ir socialinių įgūdžių, pasirenkant profesiją, grįžtant į darbo rinką ar švietimo sistemą.
Projektą „Atrask save“ įgyvendina Lietuvos darbo birža bendradarbiaudama su Jaunimo reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

EN