Gamtos ir kultūros vertybė – Puntuko akmuo – guli Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje.

Gamtos ir kultūros vertybė – Puntuko akmuo – guli Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Tai antras pagal dydį akmuo Lietuvoje, tačiau – pats lankomiausias. Puntuko ilgis – 6,9 m, plotis – 6,7 m, aukštis – 5,7 m (iš jų 1,5 m žemėje ), svoris – 265 t. Tai rapakivio (granito struktūrinė atmaina) luistas, ledynų atneštas prieš 14–20 tūkstančių metų iš Suomijos, per paskutinįjį (Nemuno) ledynmetį. Puntukas lankytojus domina ne tik kaip įspūdingas geologijos paminklas ar apipintas legendomis mitologinis akmuo – jis tapo legendinių lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno įamžinimo vieta. Vokiečių okupacijos metais, 1943 m. viduvasarį, skulptorius Bronius Pundzius Puntuko akmenyje baigė kalti Atlanto vandenyną perskridusių S. Dariaus ir S. Girėno bareljefus bei jų testamento žodžius. Vienoje iš legendų pasakojama, kaip velnias nešęs akmenį Anykščių bažnyčiai nugriauti, o pragydus gaidžiams, jį pametęs. Kitoje sakoma, kad ant šio akmens sudegintas lietuvių karžygys Puntukas, narsus karo vadas. Akmuo prie valstybinių geologinių gamtos paminklų priskirtas 2000 m.

Puntuko akmuo

LT