Tinka šis akmuo Puntukui į brolius – atkasus žemes savo dydžiu galėtų varžytis su Puntuku.

Akmens matmenys: 6 m, 4 m, 1,7 m. Luitas plokščias, įspūdingas. Vienas Puntuko brolio kraštas įskilęs, tad akmuo panašus į prasižiojusį, suakmenėjusį žvėrį. Puntuko brolis dažnai lankomas, nes guli Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje. Rašytojas A. Vienuolis pasakodavo, kad prie Puntuko brolio buvusi senovės lietuvių šventykla. 1964 m. šis akmuo paskelbtas gamtos paminklu, 1985 m. priskirtas prie respublikinės reikšmės valstybinių geologinių gamtos paminklų. Kultūros paveldo objektas, turintis mitologinę ir kraštovaizdžio reikšmę.

Puntuko brolis

LT