REIKĖS POVEIKIO APLINKAI REIKŠMINGUMO IŠVADŲ

REIKĖS POVEIKIO APLINKAI REIKŠMINGUMO IŠVADŲ
Jei esate miškų valdų savininkas ar miškotvarkos projektų rengėjas, Valstybinei miškų tarnybai turės pateikti poveikio aplinkai reikšmingumo išvadas iš Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Saugomų teritorijų direkcijų.
Išvadas turėsite pateikti prieš tvirtinant miškotvarkos projektus ir išduodant leidimus miškų ūkinei veiklai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose ar jų artimoje aplinkoje.
Jei bus nustatyta, kad planuojamos ūkinės veiklos poveikis gali būti reikšmingas, turės būti vertinamas poveikis aplinkai. Šias procedūras turės atlikti miškų savininkai ar valdytojai.
Jeigu išvadose bus nustatyta, kad miškotvarkos projektas ir planuojama ūkinė veikla darys reikšmingą poveikį „Natura 2000“ teritorijai, turės būti atliktas strateginis pasekmių aplinkai vertinimas.
Daugiau informacijos rasite čia:
 
 
LT