Atstumas – 90 km.

Pažinti Anykščių regioninio parko saugomus medžius siūlome etapais. Etapinių maršrutų pradžia ir pabaiga – Anykščių RP lankytojų centras.

  1. ARP lankytojų centras – Elmės šešiakamienis ąžuolas, 14 km
  2. ARP lankytojų centras – Anykščių šilelio saugomi medžiai, 14,4 km
  3. ARP lankytojų centras – Pavarių liepa ir Variaus ąžuolas, 16 km
  4. ARP lankytojų centras – Žažumbrio ąžuolas ir Buivydų uosis, 45 km

ARP lankytojų centras – Elmės šešiakamienis ąžuolas.
Maršrutą sudaro medinis takas, asfalto kelias, žvyrkelis, miško keliukai.

Nuo Anykščių regioninio parko direkcijos keliaukite link J.Biliūno gatvės ir sukite į kairę. Važiuokite maždaug 900 m, tada sukite į kairę Niūronių link. Nuvažiavę maždaug 1,5 km pamatysite nuorodą link Lašinių kaimo, pasukite. Važiuokite tiesiai apie 2,5 km. Privažiavę sankryžą (orientyras prie posūkio į dešinę – ženklas, įspėjantis atsargiai elgtis su ugnimi miške). Sukite į dešinę ir laikydamiesi dešiniau važiuokite maždaug 1,7 km miško keliu. Privažiuosite miško aikštelę, nuo čia laikykitės dešiniau ir vesdamiesi dviračius netrukus pasieksite įspūdingą šešiakamienį Elmės ąžuolą. Atgal grįžkite tuo pačiu keliu.

ARP lankytojų centras – saugomi Anykščių šilelio medžiai.
Maršrutą sudaro medinis takas, asfalto kelias, miško keliukai. Maršruto pusiaukelėje Medžių lajų takas.

Nuo lankytojų centro keliaukite iki „Šventosios kairiojo kranto sveikatingumo tako“. Sukite į kairę ir važiuokite taku iki jo pabaigos, maždaug 3,5 km. Užsivedę dviračius į kalną ir truputį pavažiavę tiesiai dešinėje dairykitės medinio ženklo „Šventosios takas“. Taką žymi žali skrituliai ant medžių kamienų. Keliaudami taku aplankysite Uoksinę pušį bei Pušį Šventosios pažintiniame take. Tako pabaigoje – Puntuko akmuo, netoliese A.Vienuolio aprašyti Šventieji ąžuolai. Medžių lajų viršūnių aukštyje pasivaikščioti kviečia netoliese esantis Medžių lajų takas. Pasigrožėję Anykščių šielio vertybėmis atgal grįžkite asfaltuotu dviračių taku. važiuokite maždaug 3 km, tuomet leiskitės į „Šventosios kairiojo kranto sveikatingumo taką“. Grįžkite iki Anykščių RP lankytojų centro.

ARP lankytojų centras – Pavarių liepa ir Variaus ąžuolas.
Maršrutą sudaro medinis takas, asfalto kelias, žvyrkelis, miško keliukai.

Pasiekę „Šventosios kairiojo kranto sveikatingumo taką“ sukite į dešinę ir keliaukite taku maždaug 1,7 km iki jo pabaigos. Pasiekę Šeimyniškėlių gatvę sukite į kairę ir važiuokite 3 km iki nuorodos link Pavarių akmens, pasukite į dešinę. Kairėje keliuko pusėje Pavarių akmuo, dešinėje, už maždaug 130 m – Pavarių liepa. Grįžkite į pagrindinį kelią ir važiuokite dar maždaug 500 m, pravažiavę tiltą iš karto sukite į kairę. Važiuokite visą laiką tiesiai miško keliuku iki pasiekiste Šventosios upę. Kadangi vasarą čia gana aukšta augmenija, iki Variaus ąžuolo siūlome vestis dviračius ir naudotis navigacijos priemonėmis. Variaus ąžuolo koordinatės: (WGS) 55.5609, 25.09013.

ARP lankytojų centras – Žažumbrio ąžuolas ir Buivydų uosis.
Maršrutą sudaro asfalto keliai, žvyrkeliai, lauko keliai.

Nuo Anykščių RP lankytojų centro keliaukite link J.Biliūno gatvės ir sukite į dešinę, už 600 metrų į kairę (į Liudiškių gatvę). Važiuokite maždaug 14,5 km šiuo keliu. Pasiekę sankryžą sukite į kairę (Utenos link) ir važiuokite maždaug 5,7 km, tada vėl sukite į kairę (Mačionių link). Važiuokite tiesiai, kol pamatysite nuorodą „Buivydų piliakalnis“ (šalia piliakalnio auga Buivydų uosis). Pasukę link piliakalnio važiuokite keliuku iki įvažiavimo į sodybą. Nuo čia siūlome vestis dviratį, laikytis kairiau ir naudojantis navigacijos priemonėmis pasiekti tikslą. Buivydų uosio koordinatės: (WGS) 55.462236, 25.319019
Grįžę atgal iki pagrindinio kelio toliau važiuokite Mačionių link, nuvažiavę maždaug 3 km sukite į Burbiškio pusę. Važiuokite tiesiai apie 12 km. Pasiekę Keblonis sukite į dešinę ir nuvažiavę maždaug 1,5 km dairykitės keliuko kairėje. Pasukite į jį, netrukus pasiekiste sankryžą su siauruko bėgiais. Sukite į kairę ir šalia bėgių keliaudami maždaug 1 km pasieksite Žažumbrio ąžuolą. Grįžę atgal iki asfalto kelio sukite į dešinę ir važiuokite tiesiai pro Keblonis Anykščių link. Pasiekę T formos sankryžą, sukite į dešinę ir važiuokite tieisiai iki kitos T formos sankryžos, vėl sukite į dešinę ir maždaug už 600 m pasieksite Anykščių RP lankytojų centrą.

Išsamią maršruto informaciją rasite padidinę žemėlapį.

LT