Tai Variaus upelio (kuriam pavadinimas duotas pagal vario atspalvio vandens spalvą) paplautas beveik 15 m aukščio skardingas dešinysis šlaitas.

Atodangos ilgis palei Variaus upelį yra apie 26 m. Variaus atodangos kvartero storymei būdingos ledyno sustumtos ir suraukšlėtos nuogulos. Remiantis sporų ir žiedadulkių tyrimų duomenimis, galima teigti, kad Variaus atodangos apatinėje dalyje slūgsantis anglingas kvarcinis smėlis susiklostė apatiniame miocene (maždaug prieš 5 milijonus metų), o virš jo esantis ir žiedadulkių neturintis baltas kvarcinis smėlis susisluoksniavo gerokai vėliau – vėlyvajame pleistocene (maždaug prieš 12 tūkstančių metų) ar net kvartero pradžioje (dabartiniame Žemės vystymosi periode). Tai geologinis gamtos paveldo objektas.

Variaus atodanga

LT