Anykščių regioninio parko Jungtinės tarybos posėdis

Anykščių regioninio parko Jungtinės tarybos posėdis
Anykščių regioninio parko lankytojų centre š. m. lapkričio 21 dieną įvyko pirmasis naujosios sudėties Anykščių regioninio parko Jungtinės tarybos posėdis. Jame dalyvavo ASTD Anykščių regioninio parko grupės patarėja ir Jungtinės tarybos pirmininkė – Rasa Gražienė, sekretorius – ASTD Biologinės įvairovės apsaugos skyriaus specialistas Simas Aštrauskas. Nariai: Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Panevėžio – Utenos teritorinio skyriaus vedėjas Arūnas Giraitis; Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja Daiva Gasiūnienė, VĮ Valstybinių miškų urėdijos Gamtos apsaugos, gamtotvarkos, rekreacijos ir medžioklės skyriaus vyresnioji specialistė Jolita Abraitienė, Andrioniškio bendruomenės centro pirmininkas Rolandas Aleknavičius. Taip pat į posėdį buvo atvykęs ASTD Kraštovaizdžio apsaugos skyriaus kultūrologas (materialusis kultūros paveldas) Audrius Grinskis.
Posėdyje bendru sutarimu buvo patvirtintas Anykščių regioninio parko Jungtinės tarybos darbo reglamentas, išrinktas Jungtinės tarybos pirmininko pavaduotojas – Daiva Gasiūnienė, Anykščių rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėja. Posėdžio metu diskutuota dėl Anykščių r. savivaldybės AARSP lėšų panaudojimo Anykščių regioninio parko tvarkymui, vertybių apsaugai bei aplinkosauginiam švietimui. Kalbėta dėl Anykščių r. savivaldybės „2023 m. Užimtumo didinimo programos“ pakeitimų iniciavimo. Daug diskusijų sukėlė klausimas dėl bendradarbiavimo vykdant kultūros paveldo objektų priežiūrą. Buvo iškeltas klausimas dėl glaudesnio bendradarbiavimo su vietos bendruomenėmis, aptartos įvairios galimybės, išklausyti bendruomenių lūkesčiai. Išklausytas ir miškininkų prašymas informuoti VMU dėl organizuojamų renginių valstybiniuose miškuose, aptartos Šventosios pažintinio tako, esančio Anykščių šilelio kraštovaizdžio draustinyje atnaujinimo galimybės.
Dėkojame visiems atvykusiems į Anykščių regioninio parko Jungtinės tarybos posėdį už aktyvų dalyvavimą, pateiktus pasiūlymus ir išsakytas mintis.
EN