Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST). Jų apsaugą reglamentuoja Europos Tarybos direktyva dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (92/43/EEB).Šios direktyvos tikslas skatinti biologinės įvairovės palaikymą, atsižvelgiant į ekonominius, socialinius, kultūrinius ir regioninius reikalavimus, prisidėti prie bendro subalansuotos plėtros siekio, išlaikyti biologinę įvairovę, o tam tikrais atvejais palaikyti ar netgi skatinti žmogaus veiklą.

Anykščių regioninio parko teritorijoje yra išskirtos 9 Buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST):

 • Anykščių šilelis (LTANY0012);
 • Girelės miškas (LTANY0011);
 • Šventosios upė žemiau Andrioniškio (LTUKM0002);
 • Virintos upė (LTANY0004);
 • Variaus upelio slėnis (LTANY0009);
 • Vilkatėnų miškas (LTANY0001);
 • Pavirinčių-Pakalnių pelkė (LTANY0002);
 • Rubikių ežeras ir jo apyežerės (LTANY0019);
 • Šventosios senvagės (LTANY0020)

Šiose BAST teritorijose  aptinkamos šios Europos Bendrijos svarbos buveinės:

 • 9010 vakarų taiga;
 • 7140 tarpinės pelkės ir liūnai;
 • 6210 stepinės pievos;
 • 3260 upių sraunumos su kurklių bendrijomis;
 • 6450 aliuvinės pievos;
 • 8220 silikatinių uolienų atodangos;
 • 3160 natūralūs distrofiniai ežerai;
 • 91D0 pelkiniai miškai.
EN