Birželio 21 d. Anykščiuose vyko konferencija „Pažink Struvės geodezinį lanką”.

Konferencijos tikslai:

  • Informacijos sklaida apie Struvės geodezinį lanką;
  • Pristatyti projekto Nr. LLI-477 „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas“ sukūrimas“ (STRUVE) rezultatus;
  • Apibendrinti turizmo akcijos „Pažink Struvės geodezinį lanką!“ rezultatus.

Pagrindiniai pranešėjai – projekto partneriai ir dalyviai, akcijos organizatoriai, Struvės geodezinio lanko ekspertai.

Pagrindinė konferencijos auditorija – vietos ir regionų valdžios turizmo organizatoriai, Latvijos ir Lietuvos nacionalinės institucijos, atsakingos už UNESCO, turizmo agentūrų atstovai.

 

KONFERENCIJOS PROGRAMA

KONFERENCIJOS PRANEŠIMAI (anglų kalba):

Outstanding value of Struve Geodetic Arc

Introduction of the project No. LLI-477 “Creation of international tourist route “The Struve Geodetic Arc” (STRUVE)”

Results, statistics and winners of the touristic action “Discover the Struve Geodetic Arc!”

Results of the touristic action “Discover the Struve Geodetic Arc!”

Successes and drawbacks of the campaign “Discover the Struve Geodetic Arc!”  in the territory of Jekabpils County municipality

Overview of the Storiai educational path

 

Video filmas STRUVĖS GEODEZINIS LANKAS (lietuvių kalba)

Video filmas STRUVĖS GEODEZINIS LANKAS (anglų kalba)

Ši informacija parengta įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-477 „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas“ sukūrimas“ / STRUVE, kuriuo siekiama stiprinti pažintinio turizmo plėtrą, padidinti lankytojų skaičių bei pailginti jų lankymosi trukmę regionuose pateikiant turizmo galimybių įvairovę.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Bendras projekto finansavimas: 850,5 tūkst. Eur (įskaitant ERPF finansavimą – 723 tūkst. Eur).

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę.

LT