TAPK SAUGOMŲ TERITORIJŲ BIČIULIU!

Pirk Anykščių regioninio parko bilietą.

Struvės geodezinis lankas

Struvės geodezinis lankas

Medžių lajų takas

Medžių lajų takas

Anykščių šilelis

Anykščių šilelis

Virtualus turas

Virtualus turas
Informacija

Parko naujienos

Trumpai apie parką

Įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d.
Anykščių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“ (Žin., 1992, Nr. 30–913), siekiant išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.
Parko plotas – 15 459 ha.
,,Anykštija...Tik į save panašus žemės plotas, išsikuprojęs, išsibangavęs vakarinėje Aukštaičių kalvyno nuošlaitėje, ten, kur dar aukštumos nesibaigė, o lygumos neprasidėjo...‘‘ Taip Anykščių kraštą apibūdino prof. Česlovas Kudaba.
Rezervatas ir draustiniai.
Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti Anykščių regioniniame parke išskirti: 1 gamtinis rezervatas, 4 kraštovaizdžio, 4 geomorfologiniai, 4 hidrografiniai, 3 botaniniai, 1 telmologinis, 1 urbanistinis draustinis.
Lankytojų centras
Anykščių regioninio parko lankytojų centro ekspozicijos pagrindinė tema pateikta kaip apdainuotas gamtos ir kultūros paveldas, atsiskleidžiantis gausiuose literatūros kūriniuose.
Saugomos rūšys ir bendrijos
Įdomiausia Anykščių regioninio parko dalis – retosios augalų rūšys. Gana didelė grybų įvairovė. Parke išskirta 20 Europos Bendrijos svarbos buveinių tipų. Gausus augalijos biotopų margumynas nulemia nemažą paukščių, žinduolių ei vabzdžių įvairovę.
Medžių lajų takas
Tai pirmasis takas Baltijos valstybėse ir visoje Rytų Europoje, kur galima pasivaikščioti medžių lajų lygyje. Medžių lajų tako kompleksą sudaro: informacinis centras, Medžių lajų takas ir apžvalgos bokštas.
Anykščių regioninio parko

Išskirtinė vertė

Anykščių regioninis parkas neįsivaizduojamas be poeto Antano Baranausko apdainuoto Anykščių šilelio su Puntuko akmeniu. Tai amžinas paminklas didvyriams, Atlanto nugalėtojams Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui. Parke stūkso rašytojo Jono Biliūno „Laimės žiburys“, kviečiantis užkopti visus, trokštančius nors trupinėlio laimės.

LT