Važinėtis sporto, treniruočių ar kitų atrakcijų tikslais galima tik tam skirtose specialiose teritorijose, trasose, atskirais atvejais – karjeruose ir pan. Tokios trasos turi būti įteisintos atitinkamuose teritorijų planavimo dokumentuose ir pažymėtos.

  • Norinčius aktyviai ir atsakingai leisti laisvalaikį gamtoje, kviečiame pirmiausia susipažinti su Saugomų teritorijų valstybės kadastru: https://stk.am.lt/portal/. Kadastre rasite sužymėtas visas Lietuvos saugomas teritorijas. Tai padės atsakingai susiplanuoti kelionių maršrutus auto/moto laisvalaikio entuziastams ir jais naudojantis sąmoningai ir atsakingai leisti laisvalaikį nedarant žalos gamtai.

Yra sukurtas informacinio pobūdžio interaktyvus žemėlapis, kurį tvarko ir prižiūri komanda. Žemėlapis skirtas visiems kurie užsiima aktyviu AUTO/MOTO sporto laisvalaikio praleidimu Lietuvos teritorijoje ir nori tai daryti atsakingai.

Valstybės, savivaldybės gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama važiuoti ne keliais savaeigėmis motorinėmis transporto priemonėmis, jas statyti ar kitaip eksploatuoti (įskaitant dvirates, trirates ir keturrates savaeiges transporto priemones). Transporto priemonių vairuotojai gali važinėtis tik keliais, kurie atitinka Kelių įstatyme nurodytą kelio apibrėžimą.

Keturračių ir moto transporto priemonių vairuotojams yra taikomos tokios pat sankcijos, kaip ir kitų transporto priemonių vairuotojams. Be to, keturračių, kaip ir kitų motorinių transporto priemonių, vairuotojams galioja ne tik Kelių eismo taisyklės, bet ir aplinkosaugos įstatymuose numatyti reikalavimai – draudžiama važiuoti ir stovėti ant žaliosios vejos, statyti transporto priemones arčiau nei 25 metrai nuo vandens telkinio ir t. t.

Primename, kad draudžiama:

  • naikinti reljefo formas, hidrografinio tinklo natūralius elementus;
  • važiuoti per brastas, paviršinių vandens telkinių dugnu;
  • žaloti dirvožemį, augmeniją ir gyvūniją;
  • niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus;
  • naikinti ar kitaip žaloti kultūros paveldo objekto ir jo aplinkos autentiškumą bei vertingąsias savybes;
  • ardyti paplūdimius, povandeninį krantą, kopagūbrį, kopas, klifo šlaitus;
  • ir kt.
LT