Valstybinio parko lankytojo bilieto lėšų panaudojimas už 2020 metus.

Buvo surinkta ir panaudota 118 057 Eur:

Atnaujinti takeliai prie Medžių lajų tako komplekso; prisidėta prie Šventosios kraštovaizdžio draustinio infrastruktūros atnaujinimo; suremontuoti rekreaciniai baldai – atnaujinta infrastruktūra (stalai, suolai, pavėsinės, rodyklės, stendai, šiukšlių dėžės) stovyklavietėse prie Rubikių ežero ir Šventosios; viso turistinio sezono metu tvarkytos rekreacinės teritorijos, gamtos ir kultūros paveldo objektų aplinka – šienavimas, šiukšlių šalinimas; Natura 2000 teritorijos Šventosios senvagių draustinyje šienavimas ir krūmų atžalų kirtimas; Medžių lajų tako komplekso techninis aptarnavimas ir pilnas išlaikymas.