Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija kartu su Latvijos partneriu, Jekabpilio (latv. Jēkabpils) miesto savivaldybe įgyvendina projektą „Creation of international tourist route „The Struve Geodetic Arc“ Nr. LLI-477, akronimas – Struve (liet. „Tarptautinio turistinio maršruto “Struvės geodezinis lankas” sukūrimas“). Projektas finansuojamas pagal pirmąjį Latvijos ir Lietuvos 2014–2020 m. bendradarbiavimo per sieną programos prioritetą (tvari ir švari aplinka). 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Projektas vystys pažintinį turizmą Žiemgalos ir Utenos regionuose, įtraukiant Struvės geodezinio lanko punktus – XIX amžiaus unikalaus mokslo ir technikos pasiekimo, padėjusio apskaičiuoti tikslų Žemės dydį ir nustatyti jos formą ir įtraukto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Latvijoje yra 16 Struvės geodezinio lanko punktų, iš kurių du įtraukti į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą, o Lietuvoje yra 18 Struvės lanko punktų, iš kurių trys šiame sąraše. Tai yra niša, kuri dar nėra tinkamai išnaudota turizmui nei Salos ar Jekabpilio (Latvija), nei Anykščių rajono savivaldybių teritorijose. Struvės geodezinio lanko punktai nėra lengvai prieinami, pasiekiami, nėra moderniai, patraukliai pritaikytų ekspozicijų. Labai nedaug žmonių net tose vietinėse savivaldybėse galėtų papasakoti, kas yra Struvės geodezinis lankas. Todėl projekto tikslas yra Struvės geodezinio lanko punktų Latvijoje ir Lietuvoje turizmo infrastruktūros pagerinimas, sukuriant šį kultūros paveldą pasiekiamą ir patrauklų bei įtraukiant jį į tarptautinius turizmo maršrutus.

Mokslinių pasiekimų istorija bus papasakota ir pateikta moderniai ir interaktyviai. Naujai išvystytas turizmo maršrutas bus plačiai pristatomas vietos ir tarptautinėje bendruomenėje, ypač orientuotas į Estiją ir Suomiją, atkreipiant turistų dėmesį į rekonstruotas ar naujai įrengtas vietas ir reklamuojant Struvės geodezinį lanką kaip unikalų XIX a. technologinį pasiekimą, esantį UNESCO Pasaulio paveldo sąraše bei jungiantį 10 šalių.

Trijų Struvės geodezinio lanko punktų (Jekabpilio, Daborkalnio, Storių) infrastruktūra bus atnaujinta ir pagerinta, įrengta ekspozicija ir sukurtas reklaminis filmas. Siekiant įtraukti į būsimą sukurtą turizmo maršrutą daugiau Struvės geodezinio lanko punktų, bus ieškoma partnerių Estijoje ir Suomijoje, kad tuo pačiu maršrutu būtų populiarinami ir kiti šio lanko punktai.

Turizmo kampanijai organizuoti bus pagaminti lankstinukai ir atminimo suvenyrai, turistams pritraukti bus surengta reklaminė kampanija.Lankytojai bus kviečiami keliauti per 4 šalis (Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją), surenkant specialius antspaudukus aplankant Struvės punktus ir gaunant specialius Struvės suvenyrus. Latvijos ir Lietuvos Struvės lanko punktuose lankytojus pasitiks projekto metu įgiję žinių turizmo specialistai. Projekte dalyvaujančių savivaldybių tvaraus turizmo ir vadybos mokymai padės turizmo specialistams tęsti maršruto viešinimą ir ateityje įtraukti kitas šalis, kuriose yra Struvės taškai.

Mokslo ir atradimų pasiekimai projekto dėka bus pristatyti prieinamu, įdomiu, suprantamu, patraukliu ir moderniu būdu.

Projekto „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas” sukūrimas“ Nr. LLI-477 įgyvendinimo pradžia – 2020 m. liepos 1 d., pabaiga – 2023 metų birželio 30 d. Bendras projekto biudžetas – 850 509,70 Eur (programos lėšomis bus padengta 85 % projekto išlaidų, 722 933,24 Eur). Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcijai tenkanti biudžeto dalis: 348 552,04 Eur (programos lėšomis finansuojama 296 269,23 Eur).

Projekto vadovaujantis partneris – Jekabpilio (latv. Jēkabpils) miesto savivaldybė.

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Už šio straipsnio turinį atsako projekto partneris Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę. 

 

2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.

Programos puslapis: https://latlit.eu/ 

Oficialus ES puslapis: https://europa.eu/

Naujienas galite sekti ir mūsų paskyroje Facebook.

LT