1. BAST Šimonių giria (LTANY0014), kur saugoma: 3160, natūralūs distrofiniai ežerai (3160); upių sraunumos su kurklių bendrijomis (3260); karbonatinių smėlynų smiltpievės (6120); stepinės pievos (6210); melvenynai (6410); eutrofiniai aukštieji žolynai (6430); šienaujamos mezofitų pievos (6510); miškapievės (6530); aktyvios aukštapelkės (7110); tarpinės pelkės ir liūnai (7140); vakarų taiga (9010); medžiais apaugusios ganyklos (9070); pelkiniai miškai (91D0); didysis auksinukas, lūšis, plikažiedis linlapis, Šneiderio kirmvabalis.
2. BAST Taujėnų–Užulėnio miškai (LTUKM0003), kur saugoma auksuotoji šaškytė, baltamargė šaškytė, didysis auksinukas, lūšis, ūdra.
3. BAST Virintos upė LTANY0004 (833 ha). Anykščių ir Molėtų rajonuose. Saugoma: upių sraunumos su kurklių bendrijomis (3260); stepinės pievos (6210); eutrofiniai aukštieji žolynai (6430); aliuvinės pievos (6450); šienaujamos mezofitų pievos (6510); silikatinių uolienų atodangos (8220); paprastasis kūjagalvis.
4. BAST Dirvonų ežerėliai ir pelkės LTUKM0009 (35 ha). Ukmergės rajone. Saugoma: plačioji dusia.
5. BAST Šventosios upės slėnio pievos LTUKM0007 (5 ha). Ukmergės rajone. Saugoma: stepinės pievos (6210); didysis auksinukas, dvijuostė nendriadusė, pleištinė skėtė, skiauterėtasis tritonas, šarvuotoji skėtė.
6. BAST Žaliosios pievos LTANY0014 (40 ha). Anykščių rajone. Saugoma: auksuotoji šaškytė, didysis auksinukas, šarvuotoji skėtė.
7. BAST Užuraisčių kaimo apylinkės LTANY0016 (118 ha). Anykščių rajone. Saugoma: melvenynai (6410).
8. BAST Petrašiūnų miškas LTUKM0015 (57 ha). Ukmergės rajone. Saugoma: plačialapiai ir mišrieji miškai (9020).
9. BAST Kepurinės pelkė LTKUP0001 Kupiškio rajone. Saugoma 3160 Natūralus distrofiniai ežerai, 7110 Aktyvios aukštapelkės, 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai, 9010 Vakarų taiga, 91D0 Pelkiniai miškai, auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurinia), ūdra (Lutra lutra).
10. BAST Dukstynos miškas LTUKM0001 (46 ha). Ukmergės rajone. Saugoma: auksuotoji šaškytė (Euphydryas aurina), dvijuostė nendriadusė (Graphoderus bilineatus), šarvuotoji skėtė (Leucorrhinia pectoralis), didysis auksinukas (Lycaena dispar), pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia), skiauterėtasis tritonas (Triturus cristatus).
11. BAST Siesarties upė ties Valais LTUKM0012 (406 ha). Ukmergės rajone. Saugoma: paprastasis kūjagalvis (Cottus gobio).
12. BAST Sakonių bala LTKUP0002 (61 ha). Kupiškio rajone. Saugoma: 91D0 Pelkiniai miškai.
13. BAST Siesarties upė ir jos slėnis LTUKM0005. Ukmergės rajone. 6210 Stepinės pievos (*svarbios gegužraibinių augalų buveinės), didysis auksinukas (Lycaena dispar), pleištinė skėtė (Ophiogomphus cecilia), paprastasis kirtiklis (Cobitis taenia), upinė nėgė (Lampetra fluviatilis), atlantinė lašiša (Salmo salar)

14. BAST Baldono ežero apylinkės LTANY0021

15. Viešinto ežeras LTANY0023

16. Gykių Vaitkūnų pelkė LTANY0022

17. Žuvintės upė ir jos slėniai LTUKM0016

LT