Budragaidžio gamtinis rezervatas

Įsteigtas išsaugoti Kurklių miške esančio Budragaidžio liūninio tipo ežerėlio, aplinkinių miškų ir smiltyninių bei stepinių pievų kompleksą su natūralia upelio atkarpa ir saugomų rūšių augalija.
Tyrimų duomenimis rezervate buvo užregistruotos 454 augalų rūšys (31 – samanų, 14 sporinių induočių, 3 – plikasėklių ir 406 – gaubtasėklių). Šiaurinėje ežero dalyje yra nedidelis aukštapelkės fragmentas, kur ir telkiasi retosios augalų rūšys: dvilapiai purvuoliai (Liparis loeselii) bei liūninės viksvos (Carex heleonastes).

Rezervato teritorijoje auga ir daugiau į Lietuvos raudonąją knygą įrašytų augalų: siauralapės plautės (Pulmonaria angustifolia), vėjalandės šilagėlės (Pulsatilla patens), baltijinės gegūnės (Dactylorhiza longifolia), raudonosios gegūnės (Dactylorhiza incarnata). Visi saugomi augalai rezervate priklauso net 3 ekologinėms grupėms. Tai pelkių, natūralių pievų bei miškų (pušynų) augalai. Siekiant išsaugoti visas minėtas saugomas rūšis būtina išlaikyti nepakitusias augavietes bei nepakitusį drėgmės režimą.
Rezervate stebėtas retas vabzdys – machaonas (Papilio machaon), mažasis erelis rėksnys (Aquila pomarina CL Brechm), į aukštapelkę maitintis užsuka gervės.
Budragaidžio gamtinis rezervatas užima 63,2 ha plotą.

Tai griežčiausiai saugoma kraštovaizdžio teritorija, kur draudžiama bet kokia ūkinė ir rekreacinė veikla.

LT