Kaip išmatuoti Žemę?

Pirmieji bandymai nustatyti Žemės dydį žinomi nuo Antikos laikų. Graikų mokslininkas Eratostenas III a. pr. Kr. įvertino dienovidinio, einančio per Aleksandriją ir Sieną (dab. Asuanas, Pietų Egiptas), vieno laipsnio ilgį ir pagal tai apskaičiavo Žemės spindulio reikšmę. Dienovidinio lanko ilgį jis nustatė pagal karavanų, keliaujančių per dykumą, greitį ir kelionės trukmę. Platumų skirtumą – matuodamas vidurdienį krentantį šešėlį, taip nustatydamas Saulės zenitinius kampus. Eratosteno apskaičiuotas Žemės spindulys (6 320 km) tik 1% skiriasi nuo dabar mums žinomo (6 371 km).

XVII a. Olandijos mokslininkas V. Snelas (Willebrord Snel van Royen) pristatė trianguliacijos matavimo metodą, smarkiai palengvinusį matavimo procesą ir leidžiantį daug tiksliau nustatyti ilgus atstumus. Trianguliacijos metodo esmė – palei siekiamą išmatuoti liniją sudaroma trikampių grandinė, tiksliais atstumų matavimais nustatoma viena (trumpiausia) kraštinė, vadinama „bazė“, tuomet išmatuojami trikampių kampai. Visų neišmatuotų trikampių linijų ilgiai išskaičiuojami pagal kampų matavimo rezultatus ir bazę, taikant sinusų teoremos formules. Šis metodas buvo naudojamas ir nustatant Struvės geodezinį lanką.

Struvės geodezinis lankas yra ilgiausias ir tiksliausiai išmatuotas Pasaulyje lankas.

Struvės geodezinio lanko struktūra

Struvės geodezinį lanką (grandinę) sudaro 259 trianguliacijos punktai. Kiekvieno punkto centras buvo stabiliai įtvirtintas. Duobėje buvo sudėti ir kalkių skiediniu surišti lauko akmenys. Viršuje įmontuotame akmenyje buvo išgręžta kiaurymė, į ją supiltas ištirpintas švinas, o jo paviršiuje įkirstas kryžiukas. Jis ir žymėjo punkto centrą. Virš punkto centro buvo pastatomas „signalas“ – virš horizonto iškilęs aukštas bokštas, skirtas matomumui užtikrinti į kitus grandinės punktus.

Grandinėje: 1) pamatuoti kampai tarp visų trikampių grandinės stygų; 2) pamatuoti dešimties bazinių ilgių atstumai (2-11 km ilgio); 3) atlikti žvaigždžių stebėjimai 13-oje observatorijų, nustatant astronomines punktų platumas ir krypčių į gretimus punktus astronominius azimutus.

Lietuvos teritorijoje buvo 18 punktų, suformuota 18 trikampių.

Pasimatuokite savo pėdos ir žingsnio dydį. Šių dydžių jums prireiks, jei norėsite pabandyti pamatuoti Žemę.

Informacija parengta įgyvendinant projektą Nr. LLI-477 „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas“ sukūrimas“. Projektą finansuoja 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos  programa.

LT