Ši informacija parengta įgyvendinant 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektą LLI-477 „Tarptautinio turistinio maršruto „Struvės geodezinis lankas“ sukūrimas“ / STRUVE, kuriuo siekiama stiprinti pažintinio turizmo plėtrą, padidinti lankytojų skaičių bei pailginti jų lankymosi trukmę regionuose pateikiant turizmo galimybių įvairovę.

Ši informacija parengta naudojant Europos Sąjungos finansinę paramą. Bendras projekto finansavimas: 850,5 tūkst. Eur (įskaitant ERPF finansavimą – 723 tūkst. Eur).

Už šios informacijos turinį atsako Aukštaitijos saugomų teritorijų direkcija ir jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad jis atspindi oficialią Europos Sąjungos nuomonę.

LT