Vienos arba dienų vandens maršrutas Šventosios upe nuo Andrioniškio iki Kavarsko.

Moderni Šventosios vandens turizmo trasos infrastruktūra suteikia galimybę derinti įvairias turizmo ir poilsio rūšis: aktyvų, pažintinį, sveikatingumo, istorinį ir kultūrinį turizmą.

Trasoje įrengta 20 prieplaukų prie stovyklaviečių, lankytinų objektų, atstumai iki jų bei kryptys nurodyti rodyklėse. Stovyklavietėse įrengtos pavėsinės, laužavietės, tualetai. Trasą įveikti galima ir per vieną dieną, tačiau siūlome keliauti dvi dienas, kadangi Šventosios slėnyje labai daug lankymui pritaikytų gamtos ir kultūros objektų!

Kelionės pradžia – Andrioniškio tiltas. Plaukdami iki Anykščių miesto (apie 10 km) grožėsitės Šventosios senvagių hidrografinio, Variaus botaninio ir Elmės kraštovaizdžio draustinių vaizdais. Pasiekę Anykščių miestą priplauksite užtvaką.
ĮSPĖJIMAS: pasiekus Anykščių užtvanką būtina sustoti, išlipti į krantą ir persinešti plaukimo įrangą. Plaukti per užtvanką griežtai draudžiama!

Išsilaipinę ties užtvanka galite apžiūrėti netoliese esančias kultūros vertybes: A. Baranausko ir A.Vienuolio-Žukausko memorialinį muziejų, monumentines šių literatūros klasikų kompozicijas, aukščiausią Lietuvoje dvibokštę Šv. Mato bažnyčią (viename iš bokštų įrengta apžvalgos aikštelė, nuo kurios atsiveria įspūdinga Anykščių miesto panorama) ir kt.

Persikėlę per užtvanką plaukite toliau. Šioje atkarpoje jūsų laukia daug gamtos ir kultūros vertybių: Puntuko bei Puntuko brolio akmenys, Vetygalos ir Daumantų atodangos, vienas didžiausių Lietuvoje gėlo vandens šaltinių Karalienės liūnas, saugomi medžiai Anykščių šilelyje, Medžių lajų takas, Kavarsko tufų šaltinis ir kt.
Apsistoti nakčiai siūlome stovyklavietėje „3 kilometras“.

Kelionės pabaiga – Kavarsko užtvanka (maždaug 14 km nuo stovyklavietės).

Išsamią maršruto informaciją rasite išdidinę žemėlapį.

LT