Anykščių regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d.

 
Jis įkurtas vertingiausioms gamtos ir kultūros požiūriu šiaurės rytų Aukštaitijos teritorijoms išsaugoti, naudoti ir tvarkyti. Anykščių regioninio parko bendras plotas – 15 459 ha. Gamtos ir kultūros vertybėms išsaugoti Anykščių regioniniame parke išskirti: 1 gamtinis rezervatas4 kraštovaizdžio4 geomorfologiniai4 hidrografiniai3 botaniniai1 telmologinis1 urbanistinis draustinis.
 
Informaciją apie valstybinius ir savivaldybių draustinius bei draustinius, esančius valstybiniuose parkuose ar biosferos stebėsenos (monitoringo) teritorijose galite rasti Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro svetainėje.
 
Anykščių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I-2913 „Dėl regioninių parkų ir draustinių įsteigimo“, siekiant išsaugoti vertingiausius Anykščių krašto gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.
 
Regioninio parko paskirtis nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Anykščių regioninio parko nuostatų patvirtinimo“ yra išsaugoti Šventosios slėnį su senvagėmis, eroziniais atragiais ir raguvomis, Kurklių eroziniu cirku, Anykščių šilelį su Šventosios salpinėmis pievomis ir Budragaidžio liūninio tipo ežerėliu, Rubikių–Mūšėjaus ežeryną su salomis, Anykštos ir Virintos senslėnius, Storių takoskyrinį moreninį masyvą; išsaugoti kultūros vertybes, iš jų Šeimyniškėlių, Liudiškių, Piliakalnio, Buivydų, Bijeikių piliakalnius, Burbiškių dvaro sodybą, Anykščių senamiestį.
 
REGIONINIO PARKO FUNKCINIO PRIORITETO ZONOS ha* %
Konservacinio prioriteto zonos: 6895 44,5%
   Rezervatai 65 0,4%
   Draustiniai 6830 44,1%
Ekologinės apsaugos prioriteto zonos 4380 28,3%
Rekreacinio prioriteto zonos 1046 6,7%
Miškų ūkio zonos 428 2,8%
Žemės ūkio zonos 1748 11,3%
Gyvenamosios zonos 989 6,4%
IŠ VISO: 15 459 100%
Regioninio parko buferinės apsaugos zona 1065  
EN